BlockchainTraders Liquidity Fund

Speel in op de wereld van Decentralised Finance (DeFi).

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning-en prospectusplicht voor deze activiteit
 

Over het fonds

In 2021 heeft BlockchainTraders een nieuw fonds geopend. Het BlockchainTraders Liquidity Fund. Door onze ervaring herkennen wij de bewegingen in de markt en de vooruitgangen in de technologie. Waar BlockchainTraders met BlockchainTraders Growth Fund een directioneel beleggingsproduct aanbiedt wat mee groeit met de cryptocurrency markt, richt zij zich met haar nieuwe fonds op de nieuwe ontwikkeling in het blockchain ecosysteem: ‘Decentralized Finance’. Door slim in te spelen op deze ontwikkelingen is het mogelijk markt neutraal te presteren en een hoog stabiel rendement te halen.

Het fonds behaalt rendement door Liquidity Mining toe te passen. Market Making op centrale exchanges is vergelijkbaar met Liquidity Mining, met als verschil dat Market Makers ‘normaliter’ verdienen aan het verschil tussen de bied- en laatprijs (de ‘vergoeding’ voor het bieden van ‘liquiditeit’) en een Liquidity Miner een rente ontvangt voor het bieden van liquiditeit. Wij maken gebruik van complexe strategieën om onze liquiditeit voortdurend tussen verschillende DeFi apps te verplaatsen om zo rendement te maximaliseren en risico’s te minimaliseren.

Het fonds minimaliseert risico’s door alleen liquiditeit te leveren in Stable Coins, deze Stable Coins hebben een vaste koersverhouding met FIAT valuta zoals de US dollar. Het fonds is daarmee markt neutraal, dat wil zeggen gemiddeld genomen niet van de markt richting afhankelijk alternatief voor een directionele belegging in cryptocurrencies (zoals BlockchainTraders Growth Fund dit biedt).

Uitgebreide informatie

Liquidity Fund A

Factsheet

Performance Update

BlockchainTraders Liquidity Fund in het kort:

Ik wil investeren

Heeft u interesse?

Fondsdocumentatie

Liquidity Fund A Product Information NL
Liquidity Fund A Product Information EN
Liquidity Fund A IM NL
Liquidity Fund A IM EN
Liquidity Fund A EID NL
Liquidity Fund A EID EN
Liquidity Fund B IM NL
Liquidity Fund B IM EN
Liquidity Fund B EID NL
Liquidity Fund B EID EN

Liquidty Fund A

BlockchainTraders

Juridische structuur Fonds voor gemene rekening
Doel Door middel van een marktneutrale belegging een hoger rendement halen dan traditionele risico vermogenscategorieën met beduidend lager risico dan volatiele cryptocurrencies. Dit doet het fonds door Liquidity Mining toe te passen. Het is een manier om opbrengsten te generen met cryptocurrencies.
Fiscale status Onbelast
Overdraagbaarheid Niet overdraagbaar
overdraagbaar Participatie Minimaal 250.000 euro
Opstartkosten 1.295 euro 
Beheervergoeding 0,4% per kwartaal
Overige kosten maximaal 1%
Prestatievergoeding 15% van het positief behaalde rendement
Prognose rendement per jaar stress scenario -14%
Prognose rendement per jaar ongunstig scenario 6%
Prognose rendement per jaar gematigd scenario 16%
Prognose rendement per jaar gunstig scenario 20%
Minimale looptijd 1 jaar, met een geadviseerde duur van 3 jaar.

Liquidty Fund B

BlockchainTraders

Juridische structuur Fonds voor gemene rekening
Doel Door middel van een marktneutrale belegging een hoger rendement halen dan traditionele risico vermogenscategorieën met beduidend lager risico dan volatiele cryptocurrencies. Dit doet het fonds door Liquidity Mining toe te passen. Het is een manier om opbrengsten te generen met cryptocurrencies.
Fiscale status Onbelast
Overdraagbaarheid Niet overdraagbaar
overdraagbaar Participatie Minimaal 100.000 euro
Opstartkosten 1.295 euro 
Beheervergoeding 0,4% per kwartaal
Overige kosten maximaal 1%
Prestatievergoeding 25% van het positief behaalde rendement
Prognose rendement per jaar stress scenario -14%
Prognose rendement per jaar ongunstig scenario 6%
Prognose rendement per jaar gematigd scenario 16%
Prognose rendement per jaar gunstig scenario 25%
Minimale looptijd 1 jaar, met een geadviseerde duur van 3 jaar.

You are now being re-directed to AKJ Crypto PLC, a non-regulated entity. You will not have the benefit of being able to rely on any statutory compensation schemes.

    Ik wil investeren

    Gewenste investering

      Contactformulier