BlockchainTraders Liquidity Funds

Een markt onafhankelijke belegging met een bovengemiddeld rendement en beperkte risico’s. Speel in op de wereld van Decentralised Finance (DeFi).

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning-en prospectusplicht voor deze activiteit
 

Over het fonds

In 2021 heeft BlockchainTraders een nieuw fonds geopend. Het BlockchainTraders Liquidity Fund. Door onze ervaring herkennen wij de bewegingen in de markt en de vooruitgangen in de technologie. Waar BlockchainTraders met BlockchainTraders Fonds A inspeelt op ICO’s, mining en algoritmische trading bots gebruikt om zo hoog mogelijke rendementen te halen, richt zij zich met haar nieuwe fonds op de nieuwe ontwikkeling in het blockchain ecosysteem: ‘Decentralized Finance’.

Het fonds minimaliseert risico’s door alleen liquiditeit te leveren in Stable Coins, deze Stable Coins hebben een vaste koersverhouding met FIAT valuta zoals de US dollar. Het fonds is daarmee markt neutraal, dat wil zeggen gemiddeld genomen niet van de markt richting afhankelijk alternatief voor een directionele belegging in cryptocurrencies (zoals BlockchainTraders Fonds A dit biedt).

Market Making op centrale exchanges is vergelijkbaar met Liquidity Mining, met als verschil dat Market Makers ‘normaliter’ verdienen aan het verschil tussen de bied- en laatprijs (de ‘vergoeding’ voor het bieden van ‘liquiditeit’) en een Liquidity Miner een rente ontvangt voor het bieden van liquiditeit. Wij maken gebruik van complexe strategieën om onze liquiditeit voortdurend tussen verschillende DeFi apps te verplaatsen om zo rendement te maximaliseren en risico’s te minimaliseren.

Uitgebreide informatie

Liquidity Fund A

Factsheet

Factsheet week 47 - 2021
Factsheet week 45 - 2021
Factsheet week 43 - 2021

Liquidity mining binnen DeFi in het kort:

Allereerst wordt (1) de DeFi applicatie gespot en (2) geselecteerd na alle benodigde checks. Vervolgens wordt er (3) liquiditeit verschaft, waardoor (4) de DeFi applicatie kan groeien. In ruil voor het verschaffen van deze liquiditeit krijgt (5) de Liquidity Miner een vergoeding, een bepaald percentage. Ter illustratie (6) een traditionaal centraal systeem ter vergelijk met het decentrale systeem (4).*

Ik wil investeren

Heeft u interesse?

Fondsdocumentatie

Liquidity Fund A pitch deck NL
Liquidity Fund A pitch deck EN
Liquidity Fund A IM NL
Liquidity Fund A IM EN
Liquidity Fund A EID NL
Liquidity Fund A EID EN
Liquidity Fund B EID NL
Liquidity Fund B EID EN
Liquidity Fund B IM NL
Liquidity Fund B IM EN

Liquidty Fund A

BlockchainTraders

Juridische structuur Fonds voor gemene rekening
Doel Door middel van een marktneutrale belegging een hoger rendement halen dan traditionele risico vermogenscategorieën met beduidend lager risico dan volatiele cryptocurrencies. Dit doet het fonds door Liquidity Mining toe te passen. Het is een manier om opbrengsten te generen met
Fiscale status Onbelast
Overdraagbaarheid Zijn onder voorwaarde beperkt
overdraagbaar Participatie Minimaal 250.000 euro
Opstartkosten 1.295 euro 
Beheervergoeding 0,4% per kwartaal
Overige kosten maximaal 1%
Prestatievergoeding 15% van het positief behaalde rendement
Prognose rendement per jaar stress scenario -14%
Prognose rendement per jaar ongunstig scenario 6%
Prognose rendement per jaar gematigd scenario 21%
Prognose rendement per jaar gunstig scenario 39%
Minimale looptijd 1 jaar, met een geadviseerde duur van 3 jaar.

Liquidty Fund B

BlockchainTraders

Juridische structuur Fonds voor gemene rekening
Doel Door middel van een marktneutrale belegging een hoger rendement halen dan traditionele risico vermogenscategorieën met beduidend lager risico dan volatiele cryptocurrencies. Dit doet het fonds door Liquidity Mining toe te passen. Het is een manier om opbrengsten te generen met cryptocurrencies.
Fiscale status Onbelast
Overdraagbaarheid Zijn onder voorwaarde beperkt
overdraagbaar Participatie Minimaal 100.000 euro
Opstartkosten 1.295 euro 
Beheervergoeding 0,4% per kwartaal
Overige kosten maximaal 1%
Prestatievergoeding 25% van het positief behaalde rendement
Prognose rendement per jaar stress scenario -14%
Prognose rendement per jaar ongunstig scenario 6%
Prognose rendement per jaar gematigd scenario 21%
Prognose rendement per jaar gunstig scenario 39%
Minimale looptijd 1 jaar, met een geadviseerde duur van 3 jaar.

You are now being re-directed to AKJ Crypto PLC, a non-regulated entity. You will not have the benefit of being able to rely on any statutory compensation schemes.

    Ik wil investeren

    Gewenste investering

      Contactformulier