BlockchainTraders Fonds A

Groei mee met de snel ontwikkelende cryptocurrency markt.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning-en prospectusplicht voor deze activiteit
 

Over het fonds

In 2018 is BlockchainTraders Fonds A van start gegaan. Dit fonds profiteert van de groei en massale adoptie van blockchain door in cryptocurrencies te investeren. Met een bewezen strategie weet BlockchainTraders Fonds A een mooi rendement in een opkomende markt te realiseren. Dit fonds diversifieert haar portfolio door gebruik te maken van verschillende investeringstechnieken. Hiermee worden de risico’s verkleind en kan het fonds op een veilige wijze hoge rendementen behalen.

Activiteit

Cijfers winstjaar

176,84%

YTD

169,1%

2021

136,52%

2020

19,44%

2019

Ik wil investeren

Heeft u interesse?

Strategie

Het kopen en aanhouden van cryptocurrencies

Een combinatie van het kopen en aanhouden van grote cryptocurrencies (top 20 qua marktkapitalisatie) hierbij richten we ons voornamelijk op blockchain platformen en het kopen en aanhouden van kleinere cryptocurrencies die al bruikbare toepassingen hebben in de hedendaagse wereld.

Het investeren in speciale cryptocurrencies om daarmee te ‘staken’

Transacties verifiëren door een bepaalde cryptocurrency in een speciale sofware wallet te bewaren en daarmee een commissie te verdienen.

Het actief handelen in cryptocurrencies

Het geautomatiseerd actief verhandelen van cryptocurrencies door middel van trading bots. Deze trading bots maken gebruik van algoritmes en analyseren de markt 24/7 waardoor ze sneller op volatiliteit kunnen inspelen dan mensen. Dit deel van het portfolio zorgt ervoor dat BlockchainTraders stabieler presteert dan de markt. Daarnaast spelen de portfolio beheerders van BlockchainTraders ook in door zelf te handelen op macro-economische trends.

Fonds A

BlockchainTraders

Juridische structuur Fonds voor gemene rekening
Doel Door middel van een gespreid investeringsbeleid en door snel in te spelen op ontwikkelingen binnen Blockchain, de cryptocurrency markt op strategisch uitgedachte wijze outperformen met minimaal 25% per jaar.
Fiscale status Onbelast
Overdraagbaarheid Zijn onder voorwaarde beperkt
Participatie Minimaal 100.000 euro
Opstartkosten 845 euro
Beheervergoeding 0,4% per kwartaal
Overige kosten maximaal 1%
Prestatievergoeding 15% van het positief behaalde rendement
Prognose rendement per jaar stress scenario -52%
Prognose rendement per jaar ongunstig scenario 21%
Prognose rendement per jaar gematigd scenario 164%
Prognose rendement per jaar gunstig scenario 500%
Minimale looptijd 1 jaar

Factsheets

Factsheet week 1 - 2022
Factsheet week 51 - 2021
Factsheet week 49 - 2021
Factsheet week 47 - 2021
Factsheet week 45 - 2021

Fondsdocumentatie

Fonds A IM NL
Fonds A EID NL

You are now being re-directed to AKJ Crypto PLC, a non-regulated entity. You will not have the benefit of being able to rely on any statutory compensation schemes.

    Ik wil investeren

    Gewenste investering

      Contactformulier