BlockchainTraders Growth Fund

Groei mee met de snel ontwikkelende cryptocurrency markt.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning-en prospectusplicht voor deze activiteit
 

Over het fonds

In 2018 is BlockchainTraders Growth Fund van start gegaan. Dit fonds profiteert van de groei en massale adoptie van blockchain door in cryptocurrencies te investeren. Met een bewezen strategie weet BlockchainTraders Growth Fund een mooi rendement in een opkomende markt te realiseren. Dit fonds diversifieert haar portfolio door gebruik te maken van verschillende investeringstechnieken. Hiermee worden de risico’s verkleind en kan het fonds op een veilige wijze hoge rendementen behalen.

Activiteit

Rendementscijfers

37,40%

YTD

177,37%

2021

131,28%

2020

17,98%

2019

Ik wil investeren

Heeft u interesse?

Strategie

Het kopen en aanhouden van cryptocurrencies

Een combinatie van het kopen en aanhouden van grote cryptocurrencies (top 20 qua marktkapitalisatie) hierbij richten we ons voornamelijk op blockchain platformen en het kopen en aanhouden van kleinere cryptocurrencies die al bruikbare toepassingen hebben in de hedendaagse wereld.

Het investeren in speciale cryptocurrencies om daarmee te ‘staken’

Transacties verifiëren door een bepaalde cryptocurrency in een speciale software wallet te bewaren en daarmee een commissie te verdienen.

Het actief handelen in cryptocurrencies

Het geautomatiseerd actief verhandelen van cryptocurrencies door middel van trading bots. Deze trading bots maken gebruik van algoritmes en analyseren de markt 24/7 waardoor ze sneller op volatiliteit kunnen inspelen dan mensen. Dit deel van het portfolio zorgt ervoor dat BlockchainTraders stabieler presteert dan de markt. Daarnaast spelen de portfolio beheerders van BlockchainTraders ook in door zelf te handelen op macro-economische trends.

Growth Fund

BlockchainTraders

Juridische structuur Fonds voor gemene rekening
Doel Door middel van een gespreid investeringsbeleid en door snel in te spelen op ontwikkelingen binnen Blockchain, mee groeien met de cryptocurrency markt terwijl risico’s worden beperkt.
Fiscale status Onbelast
Overdraagbaarheid Niet overdraagbaar
Participatie Minimaal 100.000 euro
Opstartkosten 845 euro
Beheervergoeding 0,4% per kwartaal
Overige kosten maximaal 1%
Prestatievergoeding 15% van het positief behaalde rendement
Prognose rendement per jaar stress scenario -52%
Prognose rendement per jaar ongunstig scenario 21%
Prognose rendement per jaar gematigd scenario 164%
Prognose rendement per jaar gunstig scenario 500%
Minimale looptijd 1 jaar

Performance Update

Performance Update

Fondsdocumentatie

Growth Fund Product Information NL
Growth Fund Product Information EN
Growth Fund IM NL
Growth Fund EID NL

You are now being re-directed to AKJ Crypto PLC, a non-regulated entity. You will not have the benefit of being able to rely on any statutory compensation schemes.

    Ik wil investeren

    Gewenste investering

      Contactformulier