Contact

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning-en prospectusplicht voor deze activiteit
 

  Algemene gegevens

  Kopie van een geldig identiteisbewijs (paspoort, (Europees) rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart).

  Kopie van een bankafschrift of rekening van een energie- of nutsbedrijf ter verificatie van het adres.

  In euro’s van 100.000 tot 5.000.000+  Ik verklaar hierbij dat ik woonachtig ben in Nederland. Ik verklaar dat alle informatie die via dit inschrijfformulier aan de Administrateur van BlockchainTraders Growth Fund wordt verstrekt, op waarheid berust en naar mijn beste weten accuraat en volledig is. Ik zeg hierbij toe de Administrateur onmiddellijk te informeren en te voorzien van gewijzigde informatie binnen 30 dagen nadat een dergelijke wijziging heeft plaatsgevonden en die ertoe leidt dat de eerder ontvangen informatie inaccuraat of onvolledig wordt. Indien er een wettelijke verplichting bestaat, verklaar ik hierbij dat de Administrateur mijn toestemming heeft om de informatie te delen met de belastingdienst en/of de relevante fiscale autoriteiten.


  Hiermee bevestig ik voor bovengenoemd bedrag te willen deelnemen in BlockchainTraders Growth Fund. Ik heb alle informatie, op dit inschrijfformulier gelezen. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het Informatie Memorandum van het Fonds. Het Informatie Memorandum is verkrijgbaar bij de Beheerder van het Fonds, zijnde BlockchainTraders B.V., Deventerstraat 101C, 7322 JM, Apeldoorn.

  You are now being re-directed to AKJ Crypto PLC, a non-regulated entity. You will not have the benefit of being able to rely on any statutory compensation schemes.

   Ik wil investeren

   Gewenste investering

    Contactformulier