Privacyverklaring

BlockchainTraders B.V. is eigenaar van de website BlockchainTraders.nl en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Hiermee voldoet BlockchainTraders aan de AVG (GDPR) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: BlockchainTraders B.V.
https://blockchaintraders.nl/
Deventerstraat 101c, 7322 JM Apeldoorn
Telefoon: 055-302010
Emaill: info@blockchaintraders.nl
KVK: 70864640

Justin Kool is de functionaris gegevensbescherming van BlockchainTraders. Hij is te bereiken via j.kool@blockchaintraders.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken als je contact met ons opneemt; reageert via een formulier op de website; of je inschrijft voor een masterclass:
1. Voor- en achternaam
2. E-mailadres
3. IP-adres
4. Telefoonnummer
5. Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het emailadres vindbaar in de contactgegevens uit deze verklaring, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Om aan de belastingaangifte en bijkomende administratieve plichten te voldoen.
– Om het gedrag op de website te analyseren en zo de website, het aanbod en de diensten beter te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de klant.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Via onze website delen we jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Via onze website wordt er gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele, sessie cookies en third-party cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Delen van persoonsgegevens met Google via Google Analytics

Via onze website wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics, van het amerikaanse bedrijf Google, en daardoor worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Er wordt niet actief informatie met anderen gedeeld, maar via Google Analytics gebeurt dit wel.
Om de privacy zo veel mogelijk te beschermen is er een verwerkersovereenkomst met Google en is het delen van gegevens uitgeschakeld. Verder is het ip-adres geanonimiseerd zodat deze niet te herleiden is tot een persoon.
De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens op social Media kanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+

Wij maken geen gebruik van social media cookies. Wij hebben enkel links naar onze LinkedIn en Twitter pagina gedeeld, welke functioneren zonder cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het emailadres vindbaar bij de Contactgegevens uit deze verklaring. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het emailadres onder contactgegevens in deze verklaring.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Vragen?

Heb je nog vragen over de privacyverklaring, mail ons dan op het emailadres vindbaar bij de contactgegevens uit deze verklaring.

You are now being re-directed to AKJ Crypto PLC, a non-regulated entity. You will not have the benefit of being able to rely on any statutory compensation schemes.

    Ik wil investeren

    Gewenste investering

      Contactformulier